Domů / Vízový servis

Austrálie

Zajistíme vám VÍZOVÝ SERVIS k letence za zvýhodněnou cenu! Poskytujeme konzultační servis pro získání potřebného víza. Napište nám


Velvyslanectví Australského společenství
Mattiellistrasse 2
Vienna
1040
Austria
00431-506 740
 

Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O'Malley
Canberra

Australia
0061–2–62901386
 

 

Od srpna 2005 Australská vláda zřídila on-line systém podávání žádostí o vízum. Naše společnost je oprávněna podávat on-line žádosti za klienty.

POŽADAVKY PRO POBYT DO 3 MĚSÍCŮ (eVisitors):

 • 1 x vyplněný formulář "žádost o vízum"
 • kopie datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu 

Důležité upozornění: v případě, že žádáte o vízum pro dítě, je nutné předložit kopii datové stránky cestovního pasu dítěte a samostatný formulář žádosti o víza.

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 - 2 týdny

Platnost víza:

 • 1 rok od vydání, 3 měsíce od každého vstupu, počet vstupů není limitován

POŽADAVKY PRO POBYT DO 6 a 12 MĚSÍCŮ (e676 Tourist Visa):

 • 1 x vyplněný formulář "Austrálie_dlouhodobá"
 • kopie datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu
 • kopie občanského průkazu
 • rezervace letenky
 • cestovní pojištění alespoň na část pobytu
 • výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce (ne potvrzení o konečném zůstatku)
 • doklad o zaměstnání či studiu
 • zvací dopis nebo e-mailová komunikace s pozváním v anglickém jazyce
 • itinerář cesty v anglickém jazyce (místa, která plánujete navštívit)
 • plány po návratu z Austrálie (návrat do práce/ ke studiu,..) v anglickém jazyce
 • ambasáda si může vyžádat další doplňující dokumenty

U žadatelů starších 70 let je nutná lékařská prohlídka u akreditovaného lékaře a doložení pojištění na celou délku pobytu v Austrálii (seznam lékařů naleznete níže v dokumentech ke stažení).

U žadatelů mladších 18 let je nutné navíc doložit:

 • vyplněný formulář 1229 (notářsky ověřený)
 • vyplněný formulář 1257 (v případě, že nezletilý cestuje bez obou rodičů)
 • souhlas necestujícího rodiče o vycestování nezletilého (notářsky ověřený)
 • kopii pasu necestujícího rodiče
 • kopii rodného listu cestujícího (notářsky ověřenou)
 • dále si ambasáda může vyžádat výpisy z bankovního účtu, potvrzení o zaměstnání, zvací dopis apod.

Doba vyřízení víza: 6 - 8 týdnů

Platnost víza:

 • 6měsíční vízum: 1 rok od vydání, 6 měsíců od každého vstupu, počet vstupů obvykle není limitován
 • 12měsíční vízum: 1 rok vydání, 12 měsíců od vstupu, standardně vydáváno jako jednovstupé vízum

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – bez poplatku / pobyt do 3 měsíců
 • standardní vyřízení – 135 AUD / pobyt do 6 nebo 12 měsíců + bankovní poplatek - 1,4 AUD / žádost

Poplatek agentuře:

 • 250 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • pokud vízum potřebujete k jazykovému a studijnímu pobytu, který si zajišťujete přes nás, vyřídíme vám jej bez tohoto poplatku


Aktuální informace o požadovaných dokumentech k vaší žádosti včetně samotné žádosti/formuláře o vízum od nás dostanete při vyřizování svého pobytu

Při pobytu v tranzitním prostoru se pro pobyt max. 8 hodin tranzitní vízum nevyžaduje.

Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin a je udělováno bezplatně. Dle informací poskytnutých ministerstvem imigrace a občanství nelze o tranzitní vízum požádat elektronickou cestou. Podání papírového formuláře je možné na ambasádě ve Vídni a je zpoplatněno.

Doporučujeme proto požádat o klasické turistické vízum prostřednictvím internetu.

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu v Austrálii
 • 1 x vyplněný formulář 876
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • rezervace letenky

Pokud klient neopustí letištní prostor do 8 hodin, není tranzitní vízum potřeba.

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 3 měsíce od data vydání s maximální délkou pobytu 72 hodin

Poplatek ambasádě:

 • aktuální cenu tranzitního víza Vám sdělíme na vyžádání

Poplatek agentuře:

 • 250 Kč (pouze vyřízení víza, k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)


Aktuální informace o požadovaných dokumentech k vaší žádosti včetně samotné žádosti/formuláře o vízum od nás dostanete při vyřizování svého pobytu.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.

V rámci víza typu eVisitor lze žádat o business víza  za účelem:

 •   setkání, konferencí a seminářů
 •   provádění všeobecných obchodních, investičních nebo vládních vyšetřování

V případě zájmu o jiný typ business víza je možná individuální domluva, vízum se vyřizuje na ambasádě ve Vídni - kontaktujte prosím naše vízové oddělení.

Požadavky:

 • kopie datové stránky cestovního pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu v Austrálii
 • 1 x vyplněný formulář 

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • maximálně 1 rok s maximální délkou pobytu 3 měsíce

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – bez poplatku

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu. Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde


Aktuální informace o požadovaných dokumentech k vaší žádosti včetně samotné žádosti/formuláře o vízum od nás dostanete při vyřizování svého pobytu

Požadavky:

U pobytů kratších než 3 měsíce (studium max.12 týdnů) je možné studovat na turistické vízum (on-line vyřízení je zdarma) - více informací viz záložka Turistické vízum.

K pobytům nad 3 měsíce je potřeba zažádat o studijní vízum, s jehož vyřízením vám rádi pomůžeme.  Od 1.7.2016 došlo ke změně procesu vyřizování studijní víza a nyní se žádost podává online.

Typy studijního víza - 2 podtřídy (tzv. subclasses):

 • subclass 500 (student visa – pro žadatele, který je zároveň zájemcem o studijní vízum)
 • subclass 590 (student guardian visa - pro žadatele o vízum, který doprovází držitele studijního víza mladšího 18 let nebo držitele víza staršího 18 let, který vyžaduje speciální péči a podporu v důsledku výjimečných okolností

Pro většinu CZ/SK klientů platí informace o dokumentech níže. Pokud po podání žádosti o vízum ambasáda vyhodnotí nutnost dodat další dokumenty (po vyhodnocení imigračního rizika - podle národnosti žadatele a zvolené jazykové školy), budete informováni individuálně a vyžádá si je dodatečně. Ověření dokumentů, které musí žadatel k žádosti připravit, je k dispozici ZDE.

Subclass 500 - Dokumenty požadované k žádosti

 • potvrzení o přijetí do kurzu
 • potvrzení o sjednání pojištění OSHC
 • kopie datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu + dalšího dokladu totožnosti
 • průvodní dopis včetně prohlášení
 • životopis
 • poplatek za vízum
 • vyplnění formuláře Appointment or withdrawal of an authorised recipient (956A) – v případě, že za Vás bude žádost podávat agentura
 • u studentů mladších 18 let: potvrzení o zajištěném ubytování, vyplněný formulář 1229 a případně 157N (v případě, že bude u příbuzných) a s tím související dokumenty od rodičů

Dodatečné dokumenty, které si ambasáda může vyžádat:

 • doklad o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů
 • potvrzení o zaměstnání nebo potvrzení o studiu
 • doklad o dostatečných finančních prostředcích na pokrytí nákladů na dobu pobytu
 • evidence o pravidelných příjmech

Orientační doba vyřízení víza:

 • cca 4 týdny

Platnost víza:

 • délka víza se rovná době, po kterou máte uhrazené studium + 1 měsíc navíc (u pobytů nad 10 měsíců zpravidla + 2  měsíce pobytu)

Poplatek ambasádě:

 • 550 AUD + cca 6 AUD poplatek za platbu platební kartou online. Aktuální výši naleznete také ZDE

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (pouze vyřízení víza, k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • pokud vízum potřebujete k jazykovému a studijnímu pobytu, který si zajišťujete přes nás, vyřídíme vám jej bez tohoto poplatku

Aktuální informace o požadovaných dokumentech k vaší žádosti o vízum od nás dostanete při vyřizování svého pobytu.

TIP - JAZYKOVÉ POBYTY

Florida, 2 týdny od 6 700 Kč
Brighton, 2 týdny od 8 100 Kč
Hamburk, 2 týdny od 4 500 Kč
Cheltenham, 2 týdny od 6 100 Kč

 

katalogy

Emailový klub

Přihlašte se k odběru

a už vám neunikne žádná z akčních nabídek

Ohlasy našich klientů

Irsko - ATC Language & Travel, Dublin-Bray

PŘEČTĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ OHLAS KLIENTA

Dobrý deň

V Írsku som strávil tri týždne a už teraz môžem povedať, že tento rok som dovolenku vybral správne. V krátkosti pobyt hodnotím pozitívne.

více