Facebook Instagram 542 424 242
Domů / Vízový servis

Čína

Zajistíme vám VÍZOVÝ SERVIS k letence za zvýhodněnou cenu! Poskytujeme konzultační servis pro získání potřebného víza. Napište nám


Velvyslanectví Čínské lidové republiky
Pelléova 18
Praha 6 – Bubeneč
16000
00420-224 311 323, 233 028 800
224 319 888

beijing@em­bassy.mzv.cz

Embassy of the Czech Republic
2 Ritan Lu, Jianguomenwai
Beijing
100600
China
008610–85329500
008610–65325653
chinaem­b_cz@mfa.gov.cn

 

  Požadavky:

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • kopie datové stránky pasu
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář, podepsaný žadatelem
 • 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář
 • kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení)
 • turistika: detailní itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)
 • rezervace ubytování (případně zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování)
 • návštěva přátel/příbuzných: zvací dopis v čínském jazyce od kontaktní osoby v Číně obsahující mj. její kontaktní informace.
  • pokud je kontaktní osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu či pasu;
  • pokud je kontaktní osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a kopii jeho platného víza/povolení k pobytu v ČLR.
  • v případě návštěvy mezi přímými příbuznými ( rodiče, děti) je zapotřebí dodat úředně ověřenou kopii rodného listu zvoucí osoby
 • výpis z  účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD na den pobytu v Číně na osobu) - pokud účet vlastní třetí osoba, je k výpisu nutný její písemný souhlas s použitím finančních prostředků, s úředně ověřeným podpisem
 • cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně
 • pracující:  originál potvrzení o zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, vše  na jednom listu, s razítkem a podpisem oprávněné osoby
  • studenti: potvrzení o studiu
  • OSVČ: úředně ověřený výpis z živnostenského rejstříku
  • důchodci: doklad o nároku na důchod
 • nezletilí: navíc ověřený souhlas rodiče/rodičů s vycestováním do Číny, úředně ověřenou kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého

Cestování do Tibetu a Xinjiangu je možné pouze v rámci skupinové návštěvy organizované čínskou cestovní kanceláří. Při žádosti o vízum je třeba předložit oficiální pozvání "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函--个人签证用 nebo "Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函--团体签证用.

Cestovní agentury mohou zajišťovat pouze víza na 1 vstup do země. Klienti, kteří budou požadovat víza pro 2 a více vstupů, se musí osobně dostavit na ambasádu. V případě, že bude do Číny cestovat organizovaná skupina, je možné, aby žádosti předal na ambasádě pouze jeden z cestujících i za ostatní. Stejné pozvání musí předložit také žadatelé cestující do Číny za účelem horolezectví, nebo vstupující do země na motorce, autem, pěšky nebo na kole.

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1-2 týdny / standardní vyřízení

Platnost víza:

 • Krátkodobé turistické vízum  - maximálně 90 dnů od data vystavení víza s délkou pobytu max. 30 dní

Poplatek ambasádě:

 • 1 vstup do země: standardní vyřízení – 30 EUR/ přepočet na Kč dle aktuálního kurzu
 • bankovní transakční poplatek - 70 Kč / žádost

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

 

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO ČLR:

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza a počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vízum, které bylo vydáno.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o vízum pouze od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu se zbývající platností min. 3 měsíce (v případě občanů zemí EU průkaz o trvalém či přechodném pobytu) a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR.

3. Při žádosti českého občana o jednovstupé turistické, návštěvní či obchodní vízum k pobytu do 30 dnů může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Plná moc žadatele o vízum není v tomto případě potřeba. K podání žádosti o ostatní typy víz je třeba, aby se žadatel dostavil osobně. Není-li při přijímání žádosti stanoveno jinak, lze vyzvednutím víza pověřit i jinou osobu.

4. Pokud je součástí podkladů zvací dopis z Číny, je možné přiložit jej v podobě velmi kvalitně vytištěného scanu, kopie či faxu. V případě potřeby si konzulární oddělení může vyžádat originál pozvání.

 

Ke stažení:

Tranzitní vízum (platnost 3 měsíce, délka pobytu nepřesahuje 7 dní) se vydává za účelem tranzitu do třetí země osobám, které nesplňují púodmínky pro bezvízový tranzit

Výjimky z vízové povinnosti:

 • přímý tranzit do 24 hodin - cizí státní příslušník je osvobozen od povinnosti žádat o tranzitní vízum, pokud jeho pobyt v tranzitním prostoru na letišti v Číně nepřekročí dobu 24 hodin a je držitelem platné letenky do třetí země
 • bezvízový tranzit v Pekingu / Šanghaji/ Guangzhou/ Chengdu max. 72 hodin - občané 45 zemí včetně ČR s platnou letenkou do třetí země mohou využít 72hodinového bezvízového tranzitu, při kterém se mohou pohybovat ve správní oblasti místa příletu. Cizinci, kteří do Číny vstoupili na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit mesto, do kterého jim byl povolen vstup. Opuštění země musí být provedeno přes letiště, kterým byl uskutečněn vstup do země.

Cizinec musí splnit 3 podmínky, aby mohl požádat o bezvízový vstup do Číny:

1/ být občanem jedné z 45 zemí, kterých se tento bezvízový styk týká ( seznam naleznete na webu čínské ambasády),

2/ být držitelem platného cestovního dokladu a navazující letenky do třetí země ve směru letu s odletem do 72 hodin s potvrzeným datem a rezervací místa

3/ musí cestovat do třetí země s tranzitem přes některé z uvedených letišť

Cizinci, kteří splňují výše uvedené podmínky, musí o bezvízový tranzit požádat u letecké společnosti, která je dopraví do Pekingu/ Šanghaje/ Guangzhou / Chengdu. Letecká společnost o této skutečnosti informuje imigrační orgány na letišti a tyto, po ověření, zda jsou podmínky splněny, povolí vstup do země.

Požadavky:

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • kopie datové stránky pasu
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář podepsaný žadatelem
 • 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář
 • letenka: letenka do Číny a navazující letenka do třetí země
 • vízum země, do které cestující přes Čínu směřuje

 

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1-2 týdny / standardní vyřízení

Platnost víza:

 • maximálně 90 dnů od data vystavení víza s délkou pobytu dle žádosti a letenky

Poplatek ambasádě:

 • 1 vstup do země: standardní vyřízení – 30 EUR/ přepočet na Kč dle aktuálního kurzu
 • bankovní transakční poplatek - 70 Kč / žádost

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO ČLR:

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza a počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vízum, které bylo vydáno.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o vízum pouze od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu se zbývající platností min. 3 měsíce (v případě občanů zemí EU průkaz o trvalém či přechodném pobytu) a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR.

3. Při žádosti českého občana o jednovstupé turistické, návštěvní či obchodní vízum k pobytu do 30 dnů může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Plná moc žadatele o vízum není v tomto případě potřeba. K podání žádosti o ostatní typy víz je třeba, aby se žadatel dostavil osobně. Není-li při přijímání žádosti stanoveno jinak, lze vyzvednutím víza pověřit i jinou osobu.

4. Pokud je součástí podkladů zvací dopis z Číny, je možné přiložit jej v podobě velmi kvalitně vytištěného scanu, kopie či faxu. V případě potřeby si konzulární oddělení může vyžádat originál pozvání.

 

Ke stažení:

 

Požadavky:

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • kopie datové stránky pasu
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář podepsaný žadatelem
 • 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář
 • u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná "Doplňující žádost o vízum" (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození v případě cizinců sekce D); cizinec též předloží originál a kopii povolení k pobytu v ČR
 • rezervace letenky: obousměrná rezervace letenky do Číny a z Číny
 • zvací dopis:
  • varianta a: oficiální zvací dopis v čínském jazyce "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 vydaný autorizovaným orgánem v Číně (čínské vládní orgány, instituce a podniky zplnomocněné čínským ministerstvem zahraničí)
  • varianta b: zvací dopis v čínském jazyce od zvoucí organizace úředně potvrzený dokumentem "Confirmation Letter of Invitation" 邀请确认函 vydaným autorizovaným orgánem v Číně (viz výše)
  • varianta c: zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby na hlavičkovém papíře, psaný v čínském jazyce, adresovaný Velvyslanectví ČLR v ČR, který musí obsahovat následující informace:  informace o žadateli ( jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu / informace o návštěvě Číny ( účel, časové rozmezí, místo návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou) / informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí organizace, tel. číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby).
 • žadatelé, kteří se účastní mezinárodní konference, výstavy či sportovní akce musí předložit originál zvacího dopisu od organizátora akce z Číny nebo oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit"

 

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1-2 týdny / standardní vyřízení

Platnost víza:

 • 1vstupé vízum - platnost 3 měsíce, délka pobytu nepřesahující 30 dní. Vydává se cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem návštěvy (např. veletrhu), přednášky, obchodu, konference, vědecké, kulturní či sportovní výměny apod.
 • Vícevstupé vízum - získání dvou- a vícevstupého  víza je podmíněno příslušným zvacím dopisem. Délka pobytu nepřesahuje 180 dní,  platnost 3 až 12 měsíců.

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 30 EUR/ přepočet na Kč dle aktuálního kurzu
 • bankovní transakční poplatek - 70 Kč / žádost

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO ČLR:

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza a počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vízum, které bylo vydáno.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o vízum pouze od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu se zbývající platností min. 3 měsíce (v případě občanů zemí EU průkaz o trvalém či přechodném pobytu) a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR.

3. Při žádosti českého občana o jednovstupé turistické, návštěvní či obchodní vízum k pobytu do 30 dnů může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Plná moc žadatele o vízum není v tomto případě potřeba. K podání žádosti o ostatní typy víz je třeba, aby se žadatel dostavil osobně. Není-li při přijímání žádosti stanoveno jinak, lze vyzvednutím víza pověřit i jinou osobu.

4. Pokud je součástí podkladů zvací dopis z Číny, je možné přiložit jej v podobě velmi kvalitně vytištěného scanu, kopie či faxu. V případě potřeby si konzulární oddělení může vyžádat originál pozvání.

 

Ke stažení:

TIP - JAZYKOVÉ POBYTY

Melbourne od 200 AUD/ týden
Liverpool SLEVA 15%
Broadstairs TRANSFER ZDARMA

 

katalogy

Odebírejte novinky

Zaregistrujte se do e-mailového klubu a získejte informace o výhodných akcích, nízkých cenách a novinkách jako první!